0
Kurv: 0,00 DKK
Søg:
 
Handelsbetingelser

Handelsbetingelser for butikker, som handler på Little Creek Western Company.
Denne webshop varetager BtB ordrer til Riding Equipment.

Alle priser er i DKK, hvor intet andet nævnes. Priserne er gældende i Danmark. Der tages forbehold for fejl, afgifts- og valutaændringer.
MINIMUM ordre: Første ordre 3.000 DKK. Efterfølgende ordrer har ingen minimum.
På specielle varer (f. ex. Myler bid) kan der være andre betingelser.

SÅDAN BESTILLER DU
Webshop brug: www.westerncompany .eu
Email din ordre til info@westerncompany.eu
Ring på 0045 61 74 00 59
Skriv til: Western Company, Frisenvoldvej 20, 8940 Randers SV, Danmark

BETALING:
westerncompany.eu modtager betaling med Dankort/VISA-Dankort m.fl. Betaling vil først blive trukket på din konto, når varen afsendes.
westerncompany.eu krypterer alle dine kortoplysninger med den såkaldte SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at uvedkommende ikke kan aflæse dit kortnummer eller andre informationer under transaktionen med PBS.
Der er forudbetaling for udenlandske kunder, nye Danske kunder, samt danske kunder, som har denne status. Danske kunder kan opnå op til 14 dages kredit. Ved kunder med 14-dages kredit betales via bankoverførsel.
Ved for sen betaling opkræves renter på 2,0 % pr. måned plus Rykkergebyr på DKK 300,-

LEVERING:
Levering vil kun ske til virksomheder, der har gyldig CVR. Nr. / Organisationsnummer.
westerncompany.eu leverer typisk indenfor 2-5 hverdage efter, vi har modtaget betalingen, dog kan leveringstiden på specielle produkter være længere.
Der tages forbehold for udsolgte varer og udskudt leveringstid hos westerncompany's producenter.

EJENDOMSFORBEHOLD
Ejendomsretten til det solgte forbliver hos Little Creek Western Company, indtil købesummen er fuldt betalt. Hvis køber betaler et beløb, der er mindre end det samlede udestående beløb, har Little Creek Western Company ret til at bestemme, hvilken del af Little Creeks tilgodehavende, der skal anses for betalt med den pågældende betaling. Dette gælder, uanset om køber lader den delvise betaling ledsage af instrukser om, at en bestemt del af Little Creek’s tilgodehavende hermed er betalt. Køber er indtil ejendomsretten overgår til vedkommende pligtig til kun at benytte det solgte på forsvarlig vis, at vedligeholde dette samt til for egen regning at holde det solgte såvel brand- som tyveriforsikret til fuld værdi. Køber er pligtig til på Little Creek’s forlangende at underskrive panthaverdeklaration. Hvis flere effekter er solgt ved samme aftale, er ejendomsretten gældende i alle effekterne, indtil købesummen af effekterne er betalt.

VARERETURNERING:
Alle varereturneringer skal godkendes. Ring til 61740059 og få oplyst gyldigt returnr. samt procedure. Alle returnerede varer pålægges et 40% genpaknings tillæg. Varer tages kun retur såfremt de er i samme stand, som ved afsendelse.
Mangler ved leverancen skal oplyses senest 3 dage efter modtagelse af varen. Hvis der er fejl i håndværket på varen skal returnering ske senest 10 dage efter modtagelse. Hvis der er fejl på varen vil fejlen blive repareret, eller varen blive byttet eller krediteret afhængig af fejlens beskaffenhed.
Varereturneringer skal ske til adressen:
Western Company.eu
Frisenvoldvej 20
8940 Randers SV

Bemærk at vi ikke modtager pakker sendt pr. efterkrav.
Vi anbefaler, at du benytter GLS. På den måde er der mulighed for at spore pakken i GLS's system, og det fjerner dermed enhver tvivl om, hvorvidt varen er blevet udleveret til Western Company.eu.
Evt. refusion af beløb sker pr. bankoverførsel til den person, der er anført på fakturaen.

REKLAMATIONSRET:
Der ydes 2 års reklamationsret på produkter købt hos westerncompany.eu. Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb.
Er der yderligere reklamationsret eller garanti vil det fremgå særskilt af fakturaen.

ANVENDELSE AF REKLAMATIONSRETTEN:
Reklamation angående fejl og mangler skal meddeles westerncompany.eu inden rimelig tid efter varens modtagelse.
Kunden opfordres på det kraftigste til at afgive erklæring omkring produktets fejl eller mangler i forbindelse med reklamationen, idet undladelse kan betyde en forlængelse af ekspeditionstiden grundet fejlsøgning.
Varer der ikke indgår under reklamationsretten, og som modtages uden forsvarlig emballage, vil blive omemballeret, og der vil blive opkrævet et beløb svarende til westerncompany.eu's udgifter til nødvendig og forsvarlig emballering.

DE 14 DAGES FORTRYDELSESRET (Gælder kun forbrugerkøb):
I forbrugerkøb, hvor bestillingen af varer foretages via telefon eller Internettet, har forbrugeren 14 dages fortrydelsesret.
Fortrydelsesretten løber fra det tidspunkt, hvor varen overdrages til forbrugeren. Skulle købet fortrydes indenfor 14 dage, tilbagebetaler vi varens pris.
For at kunne benytte fortrydelsesretten, skal varen være afleveret til GLS, Post Nord eller anden fragtmand senest 14 dage efter modtagelsen.
Betingelsen for at anvende fortrydelsesretten er, at varen tilbageleveres i væsentlig samme stand, som ved overdragelsen. Hvis varen ikke tilbageleveres i væsentlig samme stand, ansættes varen skønsmæssigt af westerncompany.dk ud fra en mulig salgsværdi.
Ved anvendelse af fortrydelsesretten skal varen returneres i ORIGINAL EMBALLAGE, idet manglende emballage oftest medfører en forringelse af salgsværdien, hvorfor De vil blive krediteret et tilsvarende mindre beløb svarende til forringelsen. Westerncompany forbeholder sig at tage et gebyr på 300,- til desinfektion, såfremt produktet har været brugt.
Omkostninger ved at sende varen tilbage påhviler dig som kunde. Bemærk der er ikke returret på bestillingsvarer.

TILBAGESENDTE VARER, SOM IKKE INDEHOLDER FEJL:
Ved tilbagesendelse af defekte eller forkerte varer til westerncompany.eu, hvor fejl eller defekt, defineret og angivet af kunden ikke kan konstateres, vil varen blive tilbagesendt til kunden inklusiv et testgebyr.
Testgebyret er kr. 400 pr. time inkl. moms. Testgebyret beregnes på baggrund af tid forbrugt i forbindelse med test og fejlsøgning.
Varer bør returneres med en fakturakopi, hvor købstidspunktet for det reklamerede produkt fremgår, da varen ellers vil blive henlagt indtil der foreligger fakturakopi og evt. fejlmeddelelse på produktet.
Varer der ikke indgår under reklamationsretten, og som modtages uden forsvarlig emballage, vil blive om-emballeret, og der vil blive opkrævet et beløb svarende til vores udgifter til nødvendig og forsvarlig emballage.
Alle produkter, der returneres til westerncompany.eu, skal være forsvarligt indpakket.
Sker dette ikke, kan varen tage skade, hvilket kan resultere i bortfald af dine rettigheder.

PERSONDATAPOLITIK HOS LITTLE CREEK WESTERN COMPANY
Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos Little Creek Western Company.
Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser.
Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.
Oplysninger vi indsamler
Hvis du ønsker at købe og modtage et produkt fra os, har vi brug for at indsamle visse persondata for at kunne gennemføre handlen og for at kunne tilbyde dig vores services.
Vi kan indhente oplysninger som f.eks. CVR nummer, navn, e-mailadresse, postadresse, leveringsadresse (hvis den varierer fra postadresse), telefonnummer og betalingsoplysninger.
Little Creek Western Company indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:
- Besøger vores hjemmeside
- Gennemfører et køb af vores produkter
- Bliver oprettet som forhandler
- Tilmelder dig vores nyhedsbrev
- Sender os spørgsmål, reklamationer eller feedback

Den dataansvarlige
Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på westerncompany.eu er Little Creek Western Company, Frisenvoldvej 20, 8940 Randers SV, CVR 20833998.
Behandlingsgrundlag og formål
Dine almindelige firmaoplysninger som anført ovenfor indhenter vi for at kunne levere dine bestillinger. Din e-mailadresse indhenter vi for at kunne sende dig en ordrebekræftelse, en faktura og eventuelt tracking numre etc.
Hvis du betaler for dine varer med kortbetaling, indsamler vi dit navn, dine kortdata og IP-adresse. De oplysninger, der indsamles i forbindelse med betalingstransaktionen, anvendes og gemmes kun til betalingsafvikling og opfyldelse af den indgåede aftale.
Hvis du under registreringsprocessen eller på vores hjemmeside har givet os dit samtykke hertil, bruger vi din e-mailadresse til udsendelse af et nyhedsbrev. Du kan til enhver tid til- og afmelde dig nyhedsbrevet. Alle nyhedsbreve indeholder også et link til afmelding. Hvis behandling af persondata er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde samtykket.

Andre modtagere af personoplysninger
Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande.
Hvis du har bestilt levering, vil oplysningerne om dit navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse blive udleveret til vores fragtfirma, pt.GLS med henblik på levering af dine indkøb.
Vi har vores webshop og betalingssystem gennem DanDomain A/S, som fungerer som vores databehandler. Alle persondata, som du oplyser på vores hjemmeside, vil blive opbevaret i DanDomains datacentre.
Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

Dine rettigheder
Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:
• At få adgang til og få rettet/ændret dine persondata
• At få slettet persondata
Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.
Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til vores e-mailadresse (info@westerncompany.eu)

ER DU I TVIVL:
Såfremt der måtte opstå tvivlsspørgsmål, anbefaler westerncompany.eu, at du retter henvendelse til info@westerncompany.eu. Vi vil så forsøge at hjælpe dig på bedst mulig vis.
Western Company tager forbehold for eventuelle fejl på hjemmesiden.

Copyright © westerncompany.eu 2018