0
Kurv: 0,00 DKK
Søg:
 
Vilkår

Handelsbetingelser

Alle priser er i DKK, hvor intet andet nævnes. Priserne er gældende i Danmark. Der tages forbehold for trykfejl, afgifts- og valutaændringer.

MINIMUM ordre: Første ordre 3000 DKK. Følgende ordrer ingen minimum. På specielle varer (f. ex. Myler bid) kan der være andre betingelser.

SÅDAN BESTILLER DU
Webshop brug: www.westerncompany .eu
Email din ordre til info@westerncompany.eu
Ring på 0045 61 74 00 59
Skriv til: Western Company, Frisenvoldvej 20, 8940 Randers SV, Danmark

BETALING:
westerncompany.eu modtager betaling med Dankort/VISA-Dankort m.fl. Betaling vil først blive trukket på din konto, når varen afsendes.
westerncompany.eu krypterer alle dine kortoplysninger med den såkaldte SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at uvedkommende ikke kan aflæse dit kortnummer eller andre informationer under transaktionen med PBS.
Ved Danske kunder ydes op til 14 dages kredit. Ved for sen betaling opkræves renter på 2,0 % pr. måned plus Rykkergebyr på DKK 300,-
Kunder udenfor Danmark, samt Danske kunder med denne betalingsbetingelse skal betale forud.

LEVERING:
Levering vil kun ske til virksomheder, der har gyldig CVR. Nr. / Organisationsnummer.
westerncompany.eu leverer typisk indenfor 2-5 hverdage efter, vi har modtaget betalingen, dog kan leveringstiden på specielle produkter være længere.
Der tages forbehold for udsolgte varer og udskudt leveringstid hos westerncompany's producenter.

EJENDOMSFORBEHOLD
Ejendomsretten til det solgte forbliver hos Little Creek Western Company indtil købesummen er fuldt betalt. Hvis køber betaler et beløb, der er mindre end det samlede udestående beløb, har Little Creek Western Company ret til at bestemme, hvilken del af Little Creeks tilgodehavende, der skal anses for betalt med den pågældende betaling. Dette gælder, uanset om køber lader den delvise betaling ledsage af instrukser om, at en bestemt del af Little Creek’s tilgodehavende hermed er betalt. Køber er indtil ejendomsretten overgår til vedkommende pligtig til kun at benytte det solgte på forsvarlig vis, at vedligeholde dette samt til for egen regning at holde det solgte såvel brand- som tyveriforsikret til fuld værdi. Køber er pligtig til på Little Creek’s forlangende at underskrive panthaverdeklaration. Hvis flere effekter er solgt ved samme aftale, er ejendomsretten gældende i alle effekterne, indtil købesummen af effekterne er betalt.

VARERETURNERING:
Alle varereturneringer skal godkendes. Ring til 61740059 og få oplyst gyldigt returnr. samt procedure. Alle returnerede varer pålægges et 40% genpaknings tillæg. Varer tages kun retur såfremt de er i samme stand, som ved afsendelse.
Mangler ved leverancen skal oplyses senest 3 dage efter modtagelse af varen. Hvis der er fejl i håndværket på varen skal returnering ske senest 10 dage efter modtagelse. Hvis der er fejl på varen vil fejlen blive repareret, eller varen blive byttet eller krediteret afhængig af fejlens beskaffenhed.

Varereturneringer skal ske til adressen:
Western Company.eu
Frisenvoldvej 20
8940 Randers SV

Bemærk at vi ikke modtager pakker sendt pr. efterkrav.
Vi anbefaler, at du benytter GLS. På den måde er der mulighed for at spore pakken i GLS's system, og det fjerner dermed enhver tvivl om, hvorvidt varen er blevet udleveret til Western Company.eu.
Evt. refusion af beløb sker pr. bankoverførsel til den person, der er anført på fakturaen.

REKLAMATIONSRET:
Der ydes 2 års reklamationsret på produkter købt hos westerncompany.eu. Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb.
Er der yderligere reklamationsret eller garanti vil det fremgå særskilt af fakturaen.

ANVENDELSE AF REKLAMATIONSRETTEN:
Reklamation angående fejl og mangler skal meddeles westerncompany.eu inden rimelig tid efter varens modtagelse.
Kunden opfordres på det kraftigste til at afgive erklæring omkring produktets fejl eller mangler i forbindelse med reklamationen, idet undladelse kan betyde en forlængelse af ekspeditionstiden grundet fejlsøgning.
Varer der ikke indgår under reklamationsretten, og som modtages uden forsvarlig emballage, vil blive omemballeret, og der vil blive opkrævet et beløb svarende til westerncompany.eu's udgifter til nødvendig og forsvarlig emballering.

TILBAGESENDTE VARER, SOM IKKE INDEHOLDER FEJL:
Ved tilbagesendelse af defekte eller forkerte varer til westerncompany.eu, hvor fejl eller defekt, defineret og angivet af kunden ikke kan konstateres, vil varen blive tilbagesendt til kunden inklusiv et testgebyr.
Testgebyret er kr. 400 pr. time inkl. moms. Testgebyret beregnes på baggrund af tid forbrugt i forbindelse med test og fejlsøgning.
Varer bør returneres med en fakturakopi, hvor købstidspunktet for det reklamerede produkt fremgår, da varen ellers vil blive henlagt indtil der foreligger fakturakopi og evt. fejlmeddelelse på produktet.
Varer der ikke indgår under reklamationsretten, og som modtages uden forsvarlig emballage, vil blive omemballeret, og der vil blive opkrævet et beløb svarende til vores udgifter til nødvendig og forsvarlig emballage.

FORSVARLIG RETURNERING:
Alle produkter, der returneres til westerncompany.eu, skal være forsvarligt indpakket.
Sker dette ikke, kan varen tage skade, hvilket kan resultere i bortfald af dine rettigheder.

ER DU I TVIVL:
Såfremt der måtte opstå tvivlsspørgsmål, anbefaler westerncompany.eu, at du retter henvendelse til info@westerncompany.eu. Vi vil så forsøge at hjælpe dig på bedst mulig vis. Western Company tager forbehold for eventuelle fejl på hjemmesiden.

Western Company tager forbehold for eventuelle fejl på hjemmesiden.

Copyright © Western Company.eu 2017Copyright © westerncompany.eu 2008